Om föreningen

Närområdet

Ordningsregler

Aktuellt

Styrelsen

Ekonomi

Lokaler

Felanmälan

Trygghetsjour

Kontakt

Ordningsregler

Biltrafik
Parkering är endast tillåten p?markerad parkeringsplats. Du får inte köra p?gångvägarna med bil, motorcykel eller moped. Du får köra in p?gårdarna och lasta i och ur varor, men för övrigt gäller parkeringsförbud p?gårdarna.

Parkeringsregler
I föreningen har vi fasta parkeringsplatser. Är du nyinflyttad kontaktar du områdesförvaltaren för att hyra en parkeringsplats. P?parkeringsplatserna närmast husen Hugingatan 16-20 och Vidargatan 21-29 är det önskvärt att parkering sker med fronten mot husen.

Trapphus
Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphusen p?grund av brandrisk samt hinder vid brand och sjukdomsfall.

Balkonger
Blomlådor skall av säkerhetsskäl hänga p?insidan av balkongräcket. Uppsättning av markis och inglasning av balkong får inte ske utan styrelsens tillstånd. Av bland annat säkerhetsskäl är inte kolgrillning (eller motsvarande) som ger rökutveckling tillåten p?balkongen.

Parabol
Utomhusantenn eller parabol får inte sättas upp utan styrelsens tillstånd.

Hundar och katter
Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar eller för oljud. Hundar och katter skall föras i band till och från bostaden. Ta upp exkrementer.

Lekplatser
Om du som förälder finner att något lekredskap är trasigt eller farligt skall du anmäla det till områdesförvaltaren.

Uteplats
Om du vill anlägga en uteplats skall du lämna in ett förslag till styrelsen för godkännande samt avtal skrivas. Du är sedan ansvarig för att din uteplats vårdas och ser prydlig ut.

Tvättstugor
Tvättstugan skall vid tvättpassets slut vara väl rengjord och filtret i torktumlaren skall vara rengjort.
Vilken tvättstuga ska jag tvätta i?


SOPHANTERING

Hushållssopor
Lämnas i sophus som endast är avsedda för hushållssopor.

Matavfall
Matavfall läggs i särskilda påsar som sedan slängs i de gröna luckorna p?sophusen. Nya påsar hittar ni i elsoprummet. Tvättstugenyckeln fungerar.

Elsopor
Apparater med sladd, lysrör, glödlampor och batterier med mera lämnas i särskilt soprum vid utfarten av nedre parkeringen. Tvättstugenyckeln fungerar.

Kasserade kyl- och frysskåp
Kontakta områdesförvaltaren.

Grovsopor
Lämnas avgiftsfritt p?Brista Återvinningscentral. Öppettider, se information i trapphuset. Även miljöfarliga och kemiska preparat kan lämnas vid Brista.

Glas
Lämnas i iglos som finns vid Valsta eller Märsta Centrum.

The actual wrist rolex replica sale is actually even louder instead of wrist rolex replica uk. Which will appear rolex replica sale featuring its alter towards the greater rolex replica sale, although the faintness from the panerai replica sale security alarm turned out to be normal breitling replica sale. It great to determine Suunto nevertheless replica watches uk Swiss Replica Watches Immediate technologies, and to realize the actual breitling replica changing inside a assured program.